Sadreni zavoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sadreni zavoj, čvrsta udlaga načinjena od gipsa koja okružuje ud radi njegovog imobilisanja posle povrede. Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.

Preporuka strane: