Sakrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sakrum, krsna kost u obliku štita sastavljena od pet spojenih, stopljenih kičmenih prišljenova smeštenih na završetku kičmenog stuba.

Preporuka strane: