Sapunica, Belonoga, Sapun-trava, Sapun-koren, Crvena saponarija

Sapunjača - Saponaria officinalis

Latinsko ime: Saponayia officinalis L. – Caryophyllaceae

Sapunjača je dugovečna. kitnjasta, ukrasna, zeljasta biljka, visoka 40-80cm. Ima lepe ružičasto-bele kite cvetova, zbog čega se gaji kao cveće. Cveta preko celog leta. Cela biljka ima saponozida i zato, kad se trlja s vodom, jako peni.  Koren se kopa od jeseni do do proleća, a listovi u junu pre cvetanja ili kad biljka počne cvetati. Koren je dugačak više ad 10cm, a debeo 4-6mm. Uzduž je malo naboran, a spolja je sivo-mrk ili crvenkast. Kora se može lako skinuti.
Stoloni (rizomi) imaju svuda naokolo čvorove od po dva naspramna pupoljka sa ožiljcima od otpaIih nadzemnih stabljika i korenja.

Rasprostranjenost: Sapunjača raste po vlažnim peskovitim mestima, osobito po rečnim obalama, nanosima i nasipima. Gaji se u nekim zemljama srednje Evrope.

Droga: Koren (Saponariae rubrae radix). Droga se sastoji od komada debelih do 5mm, valjkastih, рazgrаnatih, svetle mrkocrvene boje. Koren saponarije na prelomu ne sme biti vlaknast.
Lupom se na preseku vidi kambijalni prsten, izvan njega bela kora, a unutra kao limun žuto drvo, vrlo slabo i nejasno zrakasto išarano. Ukusa je najpre sladunjavog i nagorkog, a kasnije ostavlja osecaj Ijutine u grlu.

Zamene: Razne vrste gipsofile imaju krupnije i belje korenje. U njima ima više saponozida.

Sastav: Ima do 10% saponozida, malo smole i gume. Saponozid saponarije sastoji se uglavnom od neutralnog saporubrozida, a manje iz saporubrozidne kiseline. Oba saponozida su otrovna. S vodom saporubrozid daje koloidan rastvor koji ima sva svojstva saponizida: peni, izaziva hemolizu eritrocita, truje ribe itd. S vodom iskuvan koren daje tečnost koja mućkanjem obilno peni.

Upotreba: Ovo lekovito bilje se daje kao ekspektorans, slično američkoj drogi senegi. U oba svetska rata, u nedostatku senege i drugih prekomorskih saponozidnih sirovina, saponarija, jaglika i još neke domaće droge bile su upotrebljavane u Evropi više nego u mirno doba.

Listovi i cvetovi sapunjače takođe sadrže mnogo saponina i upotrebIjavaju se u istu svrhu.

Narodna imena: vučji Iisac, penavac, penušavac, penjaviče, ,sapunika, sapunka, sapun-čičak, safunica, safunjača, slinarica, sapunica.