Sarkoidoza – hronična bolest pluća

Šta je to sarkoidoza?

To je hronična bolest koja zahvata mnoge organe, ali naročito pluća, i kod koje se u tkivu sreće mnogo malih grubih zapaljenih čvorića.

Dešava li se da se sarkoidoza zameni sa nekom drugom bolešću?

Da, njena slika na rendgenskom snimku mnogo podseća na tuberkulozu, što često dovodi do pogrešne dijagnoze, mada se tok bolesti u potpunosti razlikuje.

Koje su dve najvažnije razlike između tuberkuloze i sarkoidoze?

a. U ispljuvku se ne nalaze bacili tuberkuloze.
b. Tuberkulinski kožni test je negativan.

Dovodi li sarkoidoza do nesposobnosti?

Obično ne. Čak i u slučajevima široko rasprostranjene bolesti većina pacijenata i dalje obavlja svoj posao. Ipak može doći do većeg zakrečavanja tako da u poslednjim stadijumima dolazi do velike insuficijencije pluća ili do srčanog udara.

Koji je najbolji metod za postavljanje dijagnoze kod sarkoidoze?

Biopsija nekog povećanog limfnog čvora kome se lako može prići, a koja će pokazati karakterističan mikroskopski nalaz. Postoji takođe i efikasna kožna proba (Kveim-test), ali se ona mnogo ne koristi pošto materijal nije uvek pri ruci.

Postoji li neki poseban oblik lečenja ili način za sprečavanje sarkoidoze?

Ne, a ni uzročnik nije poznat. Neki pacijenti povoljno reaguju na lečenje kortizonskim lekovima, ali se takvi lekovi moraju pažljivo koristiti da bi se izbeglo izbijanje kakve latentne tuberkuloze.