Šećerna bolest i trudnoća

Da li nalaz šećera u mokraći u toku trudnoće uvek indicira šećernu bolest?

Ne uvek. Laktoza se često nalazi u urinu trudnice u kasnijim mesecima trudnoće i čini pregled urina na šećer pozitivnim. Laktoza (mlečni šećer) u mokraći ne predstavlja šećernu bolest.

Kako se utvrđuje šećerna bolest u toku trudnoće?

a. Prisustvom glikoze u mokraći.
b. Testom koji pokazuje povišen nivo šećera u krvi.
c. Testom poznatim pod nazivom opterećenje glikozom.

Da li se svi ovi testovi obavljaju u toku svake trudnoće?

Ne. Obavlja se rutinski pregled mokraće na glikozu. Ukoliko je njegov rezultat pozitivan, ili ukoliko postoje podaci o šećernoj bolesti u porodici, vrše se dodatni pregledi.

Postoje li posebni tipovi žena kod kojih treba paziti na pojavu šećerne bolesti?

Da. To su žene koje su ranije imale akušerske teškoće kao što su pobačaj, rađanje mrtvog deteta, toksemiju ili žene koje su rađale
decu težu od četiri kilograma. Takođe s posebnom pažnjom treba pregledati one žene u čijim je porodicama bilo ili ima slučajeva šećerne bolesti.

Da li se na poseban način postupa sa potencijalnim dijabetičarkama?

Da. Kod njih se s više predostrožnosti pazi na pojavu znakova toksemije ili drugih komplikacija u trudnoći.

Da li za dljabetičarke trudnoća predstavlja poseban problem?

Da. Njih u toku celog perioda trudnoće mora kontrolisati lekar i specijalista endokrinolog. Kontrolu stanja šećerne bolesti je teže ostvariti zbog prisustva i potreba fetusa. U medicisnkim centrima u nekim zemljama uobičajeno je da se porođaj izvrši mesec dana ranije. To se čini da bi se predupredila opasnost od toksemije i gubitka deteta, do čega kad žena koje boluju od šećerne bolesti dolazi u poslednjim nedeljama trudnoće.

Moraju li se osobe koje boluju od dijabetesa uvek porađati carskim rezom?

Ne. Ukoliko se porođaj vrši rano i sve ostalo bude normalno, one se mogu poroditi vaginalno. Ipak, ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost normalnog porođaja, carski rez se obavlja mesec dana pre kraja trudnoće.

Kako trudnoća utiče na šećernu bolest?

Trudnoća utiče na stanja šećerne bolesti, pa prema tome treba često kontrolisati dijetu i dozu insulina kako bi se reagovalo na promene koje nastaju. Nije retko da je ovim trudnicama potrebna hospitalizacija u raznim fazama trudnoće radi stalne borbe sa šećernom bolešću.

Kako šećerna bolest utiče na trudnoću?

a. Pobačaji su vrlo česti.
b. Žene koje boluju od šećerne bolesti imaju vrlo krupne bebe i težak porođaj zbog toga što postoji veliki procenat disproporcije između glave deteta i majčine karlice.
c. Toksemije u toku trudnoće su vrlo česte pa je i opasnost po majku i dete veća.
d. Smrt fetusa u poslednjim mesecima trudnoće je vrlo česta.