Sediment – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sediment, bilo koji materijal koji se taloži na dno neke tečnosti.

Preporuka strane: