Segmentacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Segmentacija, razdvajanje kao što je npr. slučaj kod deobe ćelija.

Preporuka strane: