Seksualni odnosi

Da li je potrebno potražiti medicinski savet o seksualnim odnosima?

Da. Svi parovi trebalo bi da konsultuju, najbolje svog lekara pre stupanja u seksualne odnose. Mnogi mladi ljudi imaju pogrešne informacije i predstave o seksu, o seksualnim slobodama, ponašanju, tehnici zaštite i slično što prouzrokuje neopravdani strah koji se povremeno meša sa zdravim seksualnim odnosima i kvari ih.

Može li lekar reći, na osnovu fizičkog ispitivanja, da su budući supružnici fizički pogodni jedno za drugo?

Izvanredno je retko da su dve osobe anatomski ili psihički »neodogovarajuće« jedna za drugu. Gotovo sva inkompatibilnost je psihološkog porekla, a ne fizičkog.

Može li duže uzdržavanje zbog zabrane seksualnih odnosa, kao i dezinformacije o seksu tokom rane mladosti, biti štetno za zrele bračne veze?

Da. Deca i adolescenti bi trebalo da budu dobro upućeni u pitanja seksa, kao što bi trebalo da budu dobro upućeni i u bilo koju drugu fazu života. Nedostatak u pogledu obrazovanja o seksu može dovesti do nesrećnih brakova i lošeg prilagođavanja u pogledu seksualnih odnosa tokom daljeg života.

Gde se mogu dobiti pouzdana obaveštenja o seksu?

Većina lekara je spremna da odgovori na pitanja koja su u vezi sa seksom. Sada je svima dostupna i stručna literatura o ovim stvarima uz popularan način objašnjavanja. Postoje i bračna savetovališta.

Da li je prvi polni odnos uvek veoma bolan za ženu?

Ne. Može doći do manjeg bola, ali nežan stav od strane čoveka i odgovarajuća predbračna obaveštenja mogu uticati da se izbegne više neprijatnost nego bol pri tom činu.

Da li device uvek krvare posle prvog seksualnog kontakta?

Ne. To je jedno od uobičajenih pogrešnih verovanja.

Koji je najčešći uzrok seksualne nesaglasnosti (inkompatibilnosti)?

Psihološki poremećaji kod jednog ili oba partnera.

Može li se seksualna inkompatibilnost uspešno lečiti?

Da, putem psihoterapije.

Da li je prirodno da muškarci postignu orgazam brže od žena?

Da, to je uobičajena pojava.

Da li je istovremeni orgazam neophodan za dobro prilagođene bračne polne odnose?

Ne, ali je poželjan. Mnogi mladi supružnici mogu naučiti, tokom vremena, da postignu zajednički ovo stanje.

Da li je štetno ako se proces seksualnog odnosa ne dovede do kraja, ako se prekine?

Da. Neki prekidaju taj proces, a trebalo bi ga normalno dovesti do odgovarajućeg završetka.

Mogu li česti seksualni kontakti u braku biti štetni po opšte zdravlje?

To zavisi od izraza preterano. Štetne posledice mogu proizići iz toga ukoliko su jedan ili oba partnera u braku loše prilagođena.
Ukoliko su oba partnera srećna i zadovoljna, ne postoji takva stvar kao što je suviše ljubavi.

Da li postoji normalna učestanost polnih odnosa u braku?

Ne.

Da li postoji normalan oblik seksualnog ponašanja?

Ne postoji nikakav definitivni oblik takvog ponašanja. Sve ono što ljudima pričinjava sreću i zadovoljstvo adekvatno je i za njih je normalno. To znači široke varijacije kako u pogledu frekvencije polnih odnosa, tako i načina na koji se seksualni kontakt izvodi (položaji ostvarivanja polnih odnosa).

Mogu li čovek i žena biti inkompatibilni zbog fizičkih razlika u anatomskoj strukturi?

Ne.

Mogu li se polni kontakti održavati za vreme menstruacije bez štetnih posledica?

Da. Međutim, polni odnosi se u tom periodu smatraju kao neprijatni.

Šta znači dispareunija?

Bolni seksualni odnos.

Da li je bolni seksualni odnos fizičko ili psihološko stanje?

Bolni seksualni odnosi su obično posledica psihološkog karaktera, ali nekada može imati fizičke komponente ukoliko kod žene postoji zapaljenje, apsces ili mehaničke abnormalnosti karlice.

Da li postoji efikasan način lečenja dispareunije?

Da. Psihoterapija, ukoliko je stanje emocionalne prirode; medicinsko lečenje, ukoliko je stanje fizičke prirode, tj. ukoliko su prisutni fizički faktori.

Šta predstavlja seksualne nenormalnosti u bračnim polnim odnosima?

Na ovo pitanje je veoma teško odgovoriti. Što se smatra perverznim u jednoj zajednici smatra se normalnim u drugoj zajednici. Primarno merilo u tom pogledu trebalo bi da bude sreća supružnika i njihova uzajamna saglasnost u pogledu upražnjavanja seksualnih odnosa. Većina lekara se slaže da ukoliko je bračni par srećan u svom zajedničkom životu, svaki način i intenzitet upražnjavanja njihovih seksualnih odnosa spada u široku, iako siromašno definisanu klasifikaciju normalnog.