Septalni defekt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Septalni defekt, nenormalni otvor u pregradi između leve i desne srćane komore.

Preporuka strane: