Septum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Septum, pregrada, zid između dve telesne duplje, npr. u nosu ili između polovina srca.

Preporuka strane: