Sifilis nervnog sistema

Kako sifilis utiče na nervni sistem?

Ranijih godina, sifilis je bio česta bolest nervnog sistema. Moderna terapija sifilisa postala je danas tako uspešna da je ova bolest u naše vreme retka. Oblik koji se još uvek sreće je sifilistični meningitis.

Šta je progresivna paraliza?

To je bolest koja se mnogo češće sretala ranijih godina kada je sifilis napadao samo mozak. Obično je dovodila do mentalnih poremećaja.

Šta je lokomotorna ataksija (tabes)?

Bolest kod koje sifilis uglavnom napada kičmenu moždinu i prouzrokuje nesiguran hod.

Može li se sifilis nervnog sistema danas efikasno lečiti?

Da. Antibiotici su vrlo efikasni u lečenju ove bolesti ako se ona otkrije na vreme.