Polno prenosive bolesti: Sifilis – šta prouzrokuje sifilis i kako se leči

Šta prouzrokuje sifilis?

Ovu bolest prouzrokuje spirila, bakterija poznata pod imenom treponema pallidum (spiroheta).

Hoće li svaka osoba koja je bila u kontaktu sa sifilitičarem oboleti?

Do ovoga ne mora uvek doči. Postoje činioci kao što je stadijum bolesti, vrsta kontakta, kontakt i slično, koji utiču na mogućnost dobijanja bolesti.

Postoji li prirodni imunitet na sifilis?

Ne.

Može li se sifilis naslediti?

Da. Sifilis se krvlju može preneti sa roditelja na dete.

Kako možemo znati da li imamo sifilis?

Čir ili čvorić koji se zove tvrdi šankr pojaviće se posle inkubacionog vremena od nekoliko nedelja posle prvog kontakta. Čir se može javiti na genitalijama ili na drugom delu tela koji je bio u kontaktu sa obolelom osobom.

Postoji li i drugi način na koji se prisustvo sifilisa može utvrditi?

Da. Ima nekoliko preciznih analiza krvi koje će dokazati prisustvo infekcije. Najčešće primenjivan test je bio Vasermanov test, ali je on poslednjih godina zamenjen preciznijim testovima.

Šta je tvrdi šankr?

To je primarni stadijum sifilisa. To je mali bezbolni čir sa prečnikom ne većim od jednog santimetra. Šankr se javlja na penisu, ženskim polnim organima ili na nekom drugom delu tela koji je bio u dodiru sa obolelim, kao što su usne. To je još uvek lokalno oboljenje od koga će se, ako se ne leći, izroditi opšta infekcija čitavog organizma.

Šta se dešava ako se šankr ne leči?

On će trajati nekoliko nedelja, a onda će sam po sebi nestati.

Šta se dešava pošto šankr nestane?

Posle mesec ili dva javlja se osip po delovima tela i dolazi do zapaljenja grla. Ovo se naziva sekundarnim stadijumom ili drugom fazom sifilisa.

Šta se dešava sa osipom i zapaljenim grlom ukoliko se ne leče?

Oni će takođe za nekoliko nedelja nestati.

Da li to znači da se pacijent izlečio od sifilisa?

Apsolutno ne! Spirohete žive i kreću se kroz organizam i mogu prouzrokovati aktivnu infekciju u kasnijem periodu na nekom drugom delu tela, možda čak i mnogo godina kasnije.

Hoće li nalaz krvi biti pozitivan čak i ukoliko nema jasnih tragova sifilisa?

Hoće.

Može li se sifilis sprečiti?

Da, izbegavanjem svih mogućih kontakata. Pored toga, nemojte koristiti sanitarne prostorije nečistih, potencijalno zaraženih osoba, njihove predmete i posuđe.

Postoji li neki potpuno siguran metod zaštite u toku polnog kontakta?

Ne. Ukoliko dođe do kontakta sa osobom koja ima aktivno oboljenje izgledi dobijanja sifilisa su veliki.

Može li neko imati pozitivan krvni nalaz iako nikad nije imao nikakve znake bolesti?

Da. Moguće je da takva osoba ima urodeni sifilis. To je jedan od najjačih argumenata za podvrgavanje ljudi analizi krvi na sifilis.

Postoji li neki način na koji se može utvrditi da li je dete i pre rođenja nasledilo sifilis?

Da. Analizom uzorka krvi sa pupčane vrpce. Najbitnije je to da nijedan roditelj nije imao ovu bolest i ukoliko je nalaz krvi kod oba roditelja negativan, dete neće biti bolesno.

Ukoliko je jedan ili oba roditelj imao sifilis koji je uspešno izlečen, kakve su šansc da njihovo dete ima sifilis?

Ukoliko su roditelji bili izlečeni, deca neće imati ovu bolest.

Postoje li u detinjstvu neki dokazi na osnovu kojlh se može zaključiti da je dete nasledilo sifilis?

Da. Izvesni fizički znaci na osnovu kojih će lekar biti u mogućnosti da postavi dljagnozu urođenog (naslednog) sifilisa.

Može li se sifilis kod novorođenčeta uspešno lečiti?

Da.

Kakve opasnosti postoje kod nelečenog sifilisa?

Ako se ne leči, sifilis se može javiti mnogo godina kasnije prouzrokujući aktivnu infekciju nekog vitalnog organa. Tada nastupa treći, tercijami stadijum sifilisa.

Koji organi najčešće bivaju napadnuti kasnim ili tercijamim sifilisom?

a. Nervni sistem.
b. Srce.
c. Veliki krvni sudovi kao što je aorta.
d. Jetra.
e. Koža.

Koje bolesti nervnog sistema bivaju prouzrokovane sifilitičkom infekcijom?

U četvrtoj fazi (kvartami stadijum) nastupaju oboljenja:
a. Vrsta ludila poznata kao progresivna paraliza.
b. Tabes (lokomotoma ataksija), stanje kod koga postoji karakteristični gubitak osećaja za položaj i izbacivanje ekstremiteta što stvara velike teškoće pri hodanju.

Kako se leči sifilis?

Sifilis se danas može vrlo uspešino lečiti ukoliko lečenje počne u ranom stadijumu bolesti. Penicilin i drugi antibiotici dokazali su svoje izvanredno dejstvo u velikoj većini slučajeva.

Da li se sifilis teže leči u sekundarnoj i tercijalnoj fazi infekcije?

Da. Ali svako ko ima primarnu infekciju kao što je šankr treba da se odmah javi na lečenje. Rezultati su mnogo bolji kad lečenje počne rano.

Mogu li se uspešno lečiti kasnije komplikacije sifilisa?

U izvesnom stepenu da, ali ni blizu tako efikasno kao u ranom stadijumu bolesti. Kasne komplikaclje mogu se samo ograničiti i sprečiti da ne postanu još gore.

Koliko brzo će analiza krvi u slučaju sifilisa postati pozitivna?

Ona će postati pozitivna do trenutka javljanja šankra.

Kada je sifilis najzarazniji?

U toku primarnog i sekundarnog stadijuma kada postoji šankr, osip ili zapaljenje grla.

Da li je sifills zarazan u toku treće (tercijarne) faze?

Skoro nikad, izuzev što u toj fazi bolesti sifilitični bolesnik može preneti bolest na nerođeno dete.

Da li je potrebno bolničko lečenje sifilisa?

Ne u toku početnih stadijuma bolesti, ali se ponekad preporučuje iz razloga izolacije da se vrlo zarazne osobe smeste u bolnicu, kao i one osobe koje ne preduzimaju potrebne mere da spreče širenje bolesti na druge. Hospitalizacija je takođe potrebna u slučajevima komplikacija koje napadaju nervni sistem ili kod kasnih srčanih komplikacija.

Na koji se način daje ponicilin u lečenju sifilisa?

Ubrizgavanjem u butni mišić, oralno ili injekcijom u venu.

Može li neko ko je imao sifilis da stupi u brak?

Da, ukoliko je bolest uspešno lečena i izlečena.

Kakvi su izgledi da pacijent koji je imao sifilis pronese bolest svom partneru?

Ukoliko je sprovedeno odgovarajuće lečenje, izgledi ne postoje, ili skoro ne postoje.

Koliko je vremena potrebno za potpun oporavak od sifilisa ukoliko je preduzeta odgovarajuća terapija?

Pre no što se neko može proglasiti izlečenim, potrebno je da u toku svih lekarskih kontrola negativan rezultat bude najmanje dve do tri godine.

Koliko posle otpočinjanja odgovarajućeg lečenja prestaje mogućnost prenošenja sifilisa?

Za nekoliko dana, ili najkasnije nedelju po počinjanju primene penicilina. Često mogućnost zaraze prestaje posle prvih nekoliko injekcija.

Ukoliko jedemo u restoranu kako možemo biti sigurni da jc posuđe čisto i da nećemo dobiti sifilis?

Uobičajeni metodi pranja posuđa su dovoljni da potpuno unište spirohete sifilisa.

Koliko dugo mogu spirohete sifilisa živeti u vazduhu, na posuđu ili na svakodnevnim predmetima?

Pod takvim uslovima one uginu u toku nekoliko minuta.

Može li se sifilis dobiti drugi put posle izločenja primarne infekcije?

Da.

Može li se pacijent posle uspešnog izlečenja sifilisa vratiti normalnom životu?

Da.

Postoje li bilo kakva trajna ograničenja aktivnosti posle sifilisa?

Ne.

Može li sifilis da dovesti do smrti?

Da, naročito pri poznim komplikacijama kao što su sifilis mozga ili krvnih sudova.

Treba li žena koja ima sifilis da ostane trudna?

Ne, ukoliko nije bila uspešno lečena i izlečena.

Koliko često se treba obraćati lekaru radi kontrole po prestanku terapije sifilisa?

Najmanje jednom godišnje.