Sigmoidni kolon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sigmoidni kolon, deo završnog debelog creva u obliku grčkog slova sigme koji se nalazi na levoj strani trbuha i završava neposredno pre materija, dva ili više organa radi obavljanja neke radnje ili pokreta.

Preporuka strane: