Sijaloreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sijaloreja, sekrecija ili tok pljuvačke.

Preporuka strane: