Simfiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simfiza, spajanje ili sučeljavanje dve kosti, kao što je simfiza pubičnih (stidnih) kostiju gde se dve pubične kosti sučeljavaju ispred donjeg abdomena.

Preporuka strane: