Simpatička oftalmija

Šta je simpatička oftalmija?

To je jedno neuobičajeno zapaljenje koje zahvata zdravo oko posle povrede drugog oka.

Šta izaziva simpatičku oftalmiju?

Uzrok je nepoznat.

Kako čovek može da zna da je došlo do simpatičke oftalmije?

Ako pacijent ima povređeno oko, koje je crveno i bolno, pa mu se javi crvenilo ili pomućenje vida na drugom oku, on mora odmah da se obrati specijalisti za očne bolesti.

Da li postoji ikakav način da se spreči pojava simpatičke oftalmije?

U prošlosti je često bilo neophodno izvaditi povređeno oko da bi se spasao vid u drugom oku. Danas upotreba kortizona i lekova sa antibioticima često sprečava da se simpatička oftalmija razvije u nepovređenom oku.

Posle pojave simpatičke oftalmije, da li postoje ikakvi izgledi za potpuni oporavak?

Da, ali ne mnogo često.