Sinhrondoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinhrondoza, spoj dve kosti u kome između njih leži rskavica, kao što je npr. zglobljavanje kostiju u sakroilijačnom zglobu.

Preporuka strane: