Sinteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinteza, formiranje materije sjedinjavanjem njenih sastojaka, elemenata.

Preporuka strane: