Sisanje prsta i slične navike

Da li se sisanje prsta smatra normalnom navikom?

Da, kod većine male dece.

Zašto bebe sisaju prst?

To je dokazano zadovoljavajuće i umirujuće osećanje, unekoliko slično zadovoljstvima koje stariji imaju od pušenja ili žvakanja gume.

Da li je normalna navika dece da stavljaju predmete u usta?

Da. Dodirivanje predmeta usnama i jezikom je način saznanja o tom predmetima.

Može li se sisanje prsta sprečiti većim posvećivanjem vremena detetu u toku hranjenja?

Nekoj deci će pomoći, a nekoj neće.

Kada obično prestaje sisanje prsta?

Slučajevi nisu isti i sisanje prsta kod neke dece može trajati samo nekoliko meseci. Druga će imati ovu naviku do druge ili treće godine starosti, pa čak i pete, katkada.

Kada je sisanje prsta štetno?

Samo kada suviše dugo traje, što će reći ako dete stalno sisa prst i u četvrtoj, petoj ili šestoj godini.

Hoće li sisanje prsta uticati na dečje zube ili oblik usta?

Ne, ukoliko se navika ne zadrži posle šeste ili sedme godine starosti. Ranije se smatralo da deformisanost zuba nastaje zbog sisanja prsta, ali većina istraživača to danas pobija.

Prestaje li većina dece da sisa prst bez ikakvog lečenja?

Da.

Treba li koristiti sredstva za sprečavanje sisanja prstiju?

Ne. Naprstak, udlage za lakat, gorke materije kojima se prema­zuje prst itd. obično nisu dobri i ne preporučuju se.

Šta treba učiniti ako beba zaspi sa prstom u ustima?

Kada je u čvrstom snu nežno izvaditi prst iz usta.

Treba li da roditelji brinu o sisanju prstiju?

Ne, kod male dece. U stvari, najbolje je zauzeti miran, čvrst stav prema ovoj navici u uverenju da će ona prestati bez ikakvih štetnih posledica.

Da li je sisanje prstiju znak da je dete napeto?

Ne uvek. Mnoge mirne bebe takođe sisaju prst.

Da li je sisanje prsta kod starijeg deteta znak nesigurnosti i želje za većom ljubavlju?

Kod starijeg deteta ono može biti deo ličnih teškoća, ali može predstavljati samo manifestaciju skrivenih emocionalnih pro­blema.

Mogu li nastati neželjeni psihološki poremećaji ukoliko roditelji suviše insistiraju da dete prestane da sisa prst?

Ako roditelj postane napet i stalno prigovara detetu zbog ove navike, izvesni poremećaji mogu nastati. Ali ako je roditelj smiren
i nežno pokušava da oduči dete od ove navike, onda takav postupak neće biti štetan. Od sisanja prstiju ne dolazi ni do kakvog ozbiljnog psihološkog poremećaja.

Šta treba učiniti ukoliko se pretpostavlja da je sisanje palca prouz­rokovano nekim psihološkim problemom?

Savetovati se sa pedijatrom ili psihijatrom.

Postoje li neke druge navike koje su slične sisanju prsta ili koje spadaju u istu kategoriju?

Da. To su:

a. Uvijanje kose.
b. Uvijanje uha.
c. Sisanje igračaka, odeće ili ćebadi.

Može li se cucla koristiti da se spreči sisanje palca?

U većini slučajeva može.

Da li je upotreba cucle štetna?

Ne. Ona se smatra kao srestvo za smirenje koje ne prouzrokuje štetne psihološke posledice i koje može koristiti kod napete dece.

Može li se infekcija uneti preko usta sisanjem palca ili cucle?

Samo u retkim slučajevima. Cucle treba čisto držati i često ih prati.

Da li sisanje prsta prouzrokuje žuljeve?

Da, ali oni nestaju čim sisanje prestane. Žuljevi ne zahtevaju nikakvu specijalnu pažnju.

Ima li grickanje noktiju veze sa sisanjem prstiju?

Da, ali se ono javlja kod starije dece.

Šta treba činiti povodom grickanja noktiju?

Zainteresujte dete za druge stvari. Ponekad treba koristiti dečju sujetu. Lak za nokte ili manikiranje noktiju često pomaže pri oslobađanju dece od ove navike.

Od kakvog je medicinskog značaja škripanje zubima u snu?

Ovo nema nikakvog medicinskog značaja.

Od kakvog je medicinskog značaja udaranje glavom?

Obično nema nikakvog medicinskog značaja i samo po sebi nestaje za kratko vreme.