Sistola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistola, faza srčane kontrakcije, period u kome se srčani mišić skraćuje (supr. dijastola).

Preporuka strane: