Situs inverzus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Situs inverzus, urođena deformacija u kojoj su organi smešteni na suprotnoj strani od normalnog, kao npr. srce koje je smešteno na desnoj strani.

Preporuka strane: