Skalenus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skalenus, mišić vrata koji ima hvatište blizu kičmenog stuba i proteže se ka prednjoj strani prva dva rebra.

Preporuka strane: