Skolioza i spondilolisteza

Šta je skolioza?

Iskrivljenost kičme koja se obično javlja kod omladine (adolescenata) i dece koja su imala dečju paralizu.

Da li je iskrivljenost kičme česta pojava?

Nju u manjem ili većem obimu ima svako peto dete.

Da li je skolioza češća kod devojčica nego kod muškaraca?

Da, i najčešće se primećuje u periodu brzog rasta u ranoj adolescenciji.

Šta prouzrokuje skoliozu?

Uzrok je nepoznat, izuzev u slučajevima koji su nastali posle poliomielitisa.

Hoće li loše navike u držanju tela prouzrokovati iskrivljenost kičme?

Ne.

Hoće li fizičke vežbe izlečiti iskrivljenost kičme?

Ne.

Da li je iskrivljenost kičme (skolioza) jako bolna?

Ne.

Da li se skolioza ikad ispravlja bez lečenja?

Ne, ali u većini slučajeva je tako blaga i dostiže statično stanje kada više ne napreduje.

Da li je lečenju skolioze ponekad potrebna hirurgija?

Da, jednom od sto slučajeva gde je iskrivljenost kičme tako velika i gde može ugrožavati normalan rad srca ili normalan razvoj grudnog koša.

Koji se operativni postupci izvode u slučajevima skolioze?

a. Operacija spajanja kičmenih pršljenova.
b. Primena Haringtonovih klinova (vidi rendgenske snimke).

Jesu li operacije skolioze ozbiljne?

Da, a pacijent često posle operacije mora biti mesecima ili čak godinama podvrgnut lečenju.

Koliko se pršljenova spaja kada se izvode ove operacije?

Najviše jedna trećina kičmenog stuba može biti spojena u celinu u cilju uspostavljanja stabilnosti.

Kakva je operacija koja koristi Haringtonove klinove?

Ovo je novi operativni postupak koji je još u eksperimentalnoj fazi. Dugačke metalne šipke postavljaju se duboko u mišićno tkivo duž kičme. Sistemom pritisaka i kontrapritisaka ove šipke guraju kičmene pršljenove u pravilan položaj. Šipke se ušivaju i ostavljaju u tom položaju mesecima.

Da li su rezultati upotrebe Haringtonovih metalnih šipki ohrabrujući?

Da. Prvi stručni izveštaji pokazuju da su one vrlo efikasne u lečenju skolioze.

Da li je u nekom budućem trenutku potrebno ukloniti metalne šipke?

Postoje indikacije da se mnoge od ovih šipki moraju kasnije ukloniti. Ali operacija uklanjanja nije opasna.

Koliko su uspešne operacije skolioze?

a. U oko osamdeset odsto slučajeva. Kod onih pacijenata koji su podvrgnuti hirurgiji, širenje iskrivljenja se zaustavlja posle operacije spajanja kičmenih pršljenova.
b. Prvi izveštaji pokazuju da je postupak sa Haringtonovim šipkama efikasan u ispravljanju kičme u mnogim slučajevima, ali je još suviše rano davati podatke o njegovom efektu.

Koliko se dugo vremena mora provesti u bolnici zbog skolioze?

Između tri do šest nedelja.

Kakav je tok skolioze u slučaju da se ne leči?

U većini slučajeva iskrivljavanje kičme prestaje kad se dostigne zrelo doba. Ali ona može kod pacijenta prouzrokovati izraženu deformaciju kičme i uticati na normalnu funkciju srca i pluća.

Jesu li operacije spajanja kičmenih pršljenova opasne?

Ovo je veći operativni postupak, ali on ne dovodi u pitanje život pacijenta.

Za koja druga stanja se takođe predlaže operacija spajanja kičmenih pršljenova?

Za spondilolistezu.

Šta je spondilolisteza?

Iskliznuće jednog kičmenog pršljena iznad drugog zbog defekta u građi kičmenog stuba. Ovo se najčešće dešava kada peti lumbalni pršljen sklizne u odnosu na prvi sakralni pršljen.

Može li spondilolisteza prouzrokovati bol u krstima?

Da, ali se javlja samo u jedan od sto slučajeva svih poremećaja na leđima.

Šta prouzrokuje spondilolistezu?

Deformitet kičme koji postoji od rođenja.

Kako se postavjja dijagnoza spondilolisteze?

Rendgenskim pregledom.

Da li je svim obolelim od spondilolisteze potrebna lekarska pomoć?

Samo ukoliko imaju teškoće ili bolove.

Kakva se terapija primenjuje u bolnoj spondilolistezi?

Operacija spajanja kičmenih pršljenova.

Da li je terapija spondilolisteze uspešna?

U velikom broju slučajeva jeste.