Složenost problema glavobolja

Problem glavobolja je vrlo složen. Istraživanja na životinjama nemaju gotovo nikakvu vrednost za objašnjenje mnogih naučnih i praktičnih pitanja glavobolje. Anamneza, kao analiza subjektivnog doživljaja glavobolje, te njenih propratnih fenomena, sasvim je zavisna o sposobnosti bolesnika za zapažanje i opisivanje svojih teškoća, te zato nije siguran oslonac.

Objektivni status dobijen kliničkim pregledom kod mnogih je slučajeva glavobolje oskudan, pogotovo ako se uzima za vreme kad bolesnik nema glavobolje. Međutim, eksperimentalna istraživanja problema glavobolje sprovedena na ljudima i u laboratoriji s pomoću patofizioloških i farmakoloških metoda pokazala su dobre rezultate. Znatan doprinos na tom polju pruža i operativna medicina, posebno neurohirurgija. Zahvaljujući razvoju operativnih metoda kod oboljenja u području glave, a osobito endokranija, bilo je moguće utvrditi, koja tkiva kod raznovrsnih podraživanja reagiraju bolom.

Pritom se moglo ustanoviti ne samo mesto nastajanja bola nego i širenje bola, što je za razumevanje kliničke fenomenologije mnogih oblika glavobolje od velikog značenja. Važna su bila i farmakološka ispitivanja te kliničko iskustvo s novim lekovima. Izrazitu vrednost pokazala su laboratorijska, eksperimentalna ispitivanja na ljudima, kod kojih su se proučavalo delovanja centrifugalne sile u »ljudskoj centrifugi« i delovanje promene koncentracije kiseonika u zatvorenoj komori. Na taj način mogli su se proučavati važni fizički faktori u smeru postanka ili aboliranja glavobolje. Velik su doprinos poznavanju problematike glavobolje dale i dijagnostičke metode kao što su punkcija likvorskog prostora s proučavanjem intrakranijalnog pritiska, proučavanje likvora, pneumoencefalografija, cerebralna angiografija, elektroencefalografija i dektromiografija.

Na temelju svega toga, uz već ranije poznate anatomske, fiziološke i patoanatomske faktore, te uzimajući u obzir već dobro proučene kliničke slike, moglo se sigurnije prići naučnom i praktičnom rešenju mnogih pitanja glavobolje, te su i mnoge terapijske metode postavljene na egzaktne naučne osnove.