Somatoplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somatoplazma, telesne ćelije, nasuprot ćelijama u ovarijumima ili testisima koje se nazivaju germinativna plazma.

Preporuka strane: