Sonda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

sonda, tanak metalni instru- ment koji se upotrebljava za ispztivanje rana kanala i šup- ljina u telu; gumena cev za crpljenje želudačnog ili duo- denalnog soka, urina i sl. radi ispitivanja.

Preporuka strane: