Spastična ili mukozna kolopatija

Šta je to spastična ili mukozna kolopatija?

To su stanja u kojima se debelo crevo žestoko kontrahuje pri čemu dolazi do njegovog spazma ili grča na najmanji povod. Takvo crevo luči velike količine sluzi koja se pojavljuje u stolici.

Šta prouzrokuje mukoznu ili spastičnu kolopatiju?

To su funkcionalni poremećaji za koje se misli da su prouzrokovani emocionalnom nestabilnošću i kao reakcija na preteran stres.

Ko je najviše naklonjen obolevanju od funkcionalne kolopatije?

Mlade žene i muškarci koji imaju u sebi duboko usađene nerešene emocionalne probleme.

Koji su simptomi mukozne ili spastične kolopatije?

a. Nelagodnost u trbuhu, naduvanost (flatulencija) i neodređeni bolovi u vidu grčeva.
b. Nepravilnost u pogledu pražnjenja creva pri čemu se smenjuju prolivi i zatvor.
c. Izbacivanje velike količine sluzi sa stolicom.

Kako se postavlja dijagnoza spastične ili mukozne kolopatije?

Veoma je važno da se isključe ozbiljnija oboljenja kao što su na primer ulcerozni kolitis ili neki tumor creva. Ovo se može postići pažljivim praćenjem simptoma, ispitivanjem debelog creva putem instrumenta koji se naziva rekto-sigmoidoskop, kao i rendgenskim ispitivanjem.

U čemu se sastoji lečenje spastične ili mukozne kolopatije?

a. Veoma je važno lečiti pacijenta psihološki, dok u izvesnim slučajevima bi trebalo potražii i pomoć psihijatra.
b. Važno je takođe prekinuti sa upotrebom sredstava za čišćenje ili klizmi, pošto će one ometati uspostavljanje normalne crevne funkcije.
c. Pacijentu se mora objasniti kako da razvije pravilne navike u pogledu ishrane kao i u pogledu pražnjenja creva. Takođe mu se mora skrenuti pažnja da izbegava hranu pripremljenu kao zimnica, kao i alkohol u velikim količinama.

Da li se ljudi oporave od spastične ili mukozne kolopatije?

Da, ali kod njih postoji tendencija da se tegobe ponovo javljaju pri mentalnim stresovima, ako su napustili preporučenu ishranu ili ako opet počnu da upotrebljavaju sredstva za čišćenje ili klizme.

Da li spastična ili mukozna kolopatija predstavljaju neko opasno oboljenje?

Ne. Ljudi oboleli od ove vrste bolesti kolona mogu voditi aktivan normalan život uprkos njihovom nadražljivom kolonu.

Da li mukozna ili spastična kolopatija dovode do stvaranja raka?

Ne.

Da li su antispazmodični i trankvilizirajući lekovi korisni u lečenju ovih oboljenja?

Da. Ovi lekovi često uklanjaju spazam i dozvoljavaju pacijentu da uspostavi pravilne navike u pogledu pražnjenja creva. Trankvilizirajući lekovi su se takođe pokazali donekle korisni u ublažavanju emocionalnog stresa.