Spikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spikula, mali oštar deo nekog čvrstog tkiva kao što je npr. kost.

Preporuka strane: