Spirometrija kod dece – Pedijatrijska ordinacija Velisavljev

Spirometrija kod dece – Pedijatrijska ordinacija Velisavljev

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Neinvazivna dijagnostička metoda – spirometrija – kao rezultat ima podatke koji su neophodni za obolele od bolesti disajnih puteva, kao što su opstruktivni bronhitis ili astma. Spirometrija pluća za bolesnike sa disajnim problemima znači kao što merenje krvnog pritiska znači obolelima od kardiovaskularnih bolesti. Od nedavno se spirometrija može obaviti i u privatnoj ordinaciji u Novom Sadu. Ukoliko želite da saznate više o privatnoj ordinaciji u kojoj se može obaviti spirometrija kod dece, pogledajte prezentaciju Pedijatrijska ordinacija Velisavljev.

Spirometrija kod dece

Kako se obavlja spirometrija

Spirometrija je dijagnostička metoda koja je nezamenjiva veoma u praćenju dece sa opstruktivnim bronhitisom ili astmom. Bez problema se može izvoditi već u uzrastu od 5-6 godina. Test je jednostavan, brz i bezbolan, a vrha mu je određivanje funkcije pluća merenjem zapremine vazduha koju pacijent izduvava nakon maksimalnog izdaha.
Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Za spirometriju služi spirometar, aparat koji meri pražnjenje pluća. Sam proces je brz i interesantan za dete, jer dete duva u aparat, na način na koji naduvava i gumeni balon. Koliko god brz i jednostavan bio, ovaj test daje dragocene rezultate mališanima koji pate od disajnih poremećaja.

Spirometrija pluća

Šta pokazuje spirometrija

Ova dijagnostička metoda je u stanju da ukaže na više stvari u vezi sa bolestima disajnih puteva i zato je dobro da bude polazna tačka u ispitivanju astme ili bronhitisa kod dece. Spirometrijom se obavlja:

  • Postavljanje dijagnoze HOPB/ hronične opstruktivne plućne bolesti
  • Merenje ograničenja protoka vazduha kroz disajne puteve
  • Procena težine HOPB i određivanje stepena potrebne terapije
  • Praćenje uspeha primenjene terapije

Pedijatrijska ordinacija Velisavljev je prva u Novom Sadu koja je uvela spirometriju i time omogućila deci i njihovim roditeljima da saznaju vredne podatke o detetovom zdravlju, komforno i bez čekanja.

Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: