Spoljašnji polni organi: vulva, klitoris, himen i vagina

Šta je vulva?

Vulva (stidnica) okružuje ulaz u vaginu i sastavljena je od klitorisa, velikih usana (labija majora), malih usana (labija minora), otvora mokraćnog kanala iz bešike, himena, Bartolinovih žlezdi i otvora vagine.

Šta je klitoris i kakva je njegova funkcija?

Klitoris (dražica) je mala, čvorasta struktura na vrhu vaginalnog otvora, na mestu gde se spajaju usne vulve. Klitoris predstavlja žižu seksualnog uzbuđenja i igra važnu ulogu u seksualnim odnosima. Struktura tkiva klitorisa je veoma slična materiji od koje je izgrađen muški polni organ (penis).

Šta je himen?

Himen (devičnjak, devojački zalistak) je sluzokožna membrana koja delimično ili potpuno prekriva vaginalni otvor. Ta membrana se kida prilikom prvog seksualnog kontakta.

Da li postoje mnoge varijacije u strukturi himena?

Da. Kod većine devojaka, himen nije celovita prekrivka, već sadrži rupice (perforacije) koje omogućuju isticanje menstrualne tečnosti. U retkim slučajevima tih perforacija nema pa se himen mora proseći hirurškim putem kako bi se omogućilo oticanje menstrualne krvi.

Šta je himenotomija?

Himenotomija je hirurško prosecanje himena da bi se proširio vaginalni otvor.

Zašto se vrši himenotomija?

a. U slučaju da himen nema perforacije.
b. Kada u vreme braka zadebljali ili kruti himen čini seksualni odnos teškim ili nemogućim.

Da li je himenotomija veliki operativni zahvat?

Ne. To je jednostavan zahvat koji se vrši u bolnici, pod lakom anestezijom.

Da li je himenotomija uvek neophodna kada je seksualni odnos otežan?

Ne. U većini slučajeva bolni seksualni odnos posledica je vaginalnog spazma (grča). Ovaj spazam izazivaju napetost i strah od snošaja (seksualnih odnosa). Odgovarajućim savetima i podučavanjem, žene mogu da savladaju mnoge svoje bojazni i na taj način spreče pojavu spazma.

Da li se često javljaju teškoće prilikom probijanja himena?

Ne, to je relativno retka pojava.

Koliko vremena posle himenotomije iena može da pristupi polnim odnosima?

Posle tri do četiri nedelje.

Šta je uzrok bolnom snošaju kod žena koje su imale normalne odnose mnogo godina?

a. Za bolni snošaj (dispareunija), kada se javi kasnije u bračnom životu, često je odgovoran neki emocionalni problem.
b. Ređa su pojava organski uzroci, kao što su zapaljenje vagine ili karličnih organa, što izaziva bol pri snošaju.

Šta je vagina?

Vagina (usminu, rodnica) jeste cevasti kanal, dužine oko deset santimetara, koji se pruža od svog otvora kod vulve u unutrašnjost, do cerviksa ili grlića materice. Vagina je prevučena sluzokožom koja je slojevita i veoma elastična.

Koje su funkcije vagine?

a. Ona je osnovni ženski organ za polno opštenje.
b. Ona je prijemnik za polaganje muške sperme (semena).
c. Ona je odvodnik za izlivanje menstrualne tečnosti.
d. Ona je prolazni put kojim prolazi novorođenče za vreme porođaja.

Da li je rak (kancer) vagine uobičajena pojava?

Ne. To je veoma retko oboljenje.

Kako se leči rak vagine?

Širokim hirurškim zahvatom ili implantacijom radijuma.

Kakve se druge izrasline mogu pojaviti u vagini?

a. Polipi.
b. Ciste.
c. Dobroćudni tumori, kao fito su fibromi u zidu vagine.

Kako se leče dobroćudne izrasline u vagini?

Jednostavno hirurško uklanjanje doneće izlečenje u svim gore pobrojanim slučajevima.