Spondilolisteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spondilolisteza, deformacija kičmenog stuba prouzrdkovana klizanjem jednog pršljena u odnosu na drugi prema unapred.

Preporuka strane: