Sporadičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sporadičan, pojedinačan, dešava se jednom unutar nekog vremenskog perioda; sporadične bolesti, supr. epidemične bolesti.

Preporuka strane: