Spušteni ili lutajući bubreg – Netroptoza

Šta je to spušteni ili lutajući bubreg?

Bubreg koji se otkačio od svoje veze i zauzeo nenormalno nizak položaj.

Koje osobe najčešće imaju lutajući bubreg?

Mršave osobe, naročito žene.

Da li se spušteni bubreg češće sreće s desne strane?

Da.

Kakvi su simptomi spuštenog bubrega?

Ukoliko simptomi uopšte postoje, sastojaće se od bola u krstima i trbuhu. Uvijanje izlaza iz bubrega može uticati da se oteža slobodno isticanje mokraće. To može dovesti do takozvane »bubrežne krize« sa napadima jakog bola tipa kolike u predelu bubrega.

Da li je potrebno lečiti spušten bubreg koji ne stvara nikakve simptome?

Ne.

Kakvo se lečenje indicira kada spušten bubreg stvara simptome?

a. Konzervativno lečenje sa posebnom dijetom radi povećanja telesne težine, nošenje pojasa da bi se bubreg držao u pravilnom položaju.
b. Hirurški zahvat pri kom se bubreg ušiva tamo gde mu je inače normalan položaj. Takva se operacija naziva nefropeksija.

Da li su operacije spuštenog bubrega ozbiljne?

Ne. Rezultati su dobri; obično je potreban boravak u bolnici od deset do dvanaest dana.

Da li se pri većim operacijama bubrega obično daju transfuzije krvi?

Da.

Treba li posle operacije bubrega bolesniku posebna nega?

Da, za dva do tri dana.

Koliko traje rekonvalescentni period posle operacije bubrega?

Otprilike mesec dana traje oporavak.