Srčana oboljenja i trudnoća

Treba li žena sa srčanim oboljenjcm da dozvoli da ostane trudna?

To zavisi od vrste srčanog oboljenja, istorije srčanih napada i sposobnosti pacijentkinje da obavlja normalne aktivnosti bez prekomernog zamaranja.

Može li većina srčanih bolesnica izdržati trudnoću?

Da. Nasuprot opštem verovanju, čak i oštećeno srce može da podnosi trudnoću.

Koje će srčane bolesnice imati najviše problema u toku trudnoće?

Pacijentkinje koje su imale srčane napade, ili koje nisu bile u stanju da podnose uobičajene fizičke napore u toku perioda kad nisu bile trudne.

Da li se sa srčanom bolesnicom u toku trudnoće drugačije postupa?

Da. Takvu pacijentkinju treba da kontrolišu i akušer i kardiolog. Ona se češće podvrgava pregledima i preporučuje joj se veći odmor. Ukoliko postoje neki znaci srčanog napada, bolesnica se odmah smešta u bolnicu.

Da li se srčane bolesnice uvek porađaju carskim rezom?

Ne. Srčano oboljenje nije indikacija za carski rez, mada ga ovakve trudnice najčešće veoma dobro podnose ukoliko se porađanje ovom operacijom pravilno izvrši.

Može li operacija reumatičnih srčanih oboljenja (mitralna komisurotomija) pomoći trudnici?

Da. U mnogim slučajevima kad već postoji potreba za operaciju srca i kad simptomi postaju sve izraženiji, hirurška intervencija postaje neophodna. Ovakva se operacija može izvršiti sve do šestog meseca trudnoće. Mnoge žene dobro podnose postupak komisurotomije koja im mnogo koristi.

Može li srčana bolesnica imati više od jednog deteta?

Da, pod uslovom da ne postoje srčani napadi i da njeno zdravlje kontrolišu akušer i kardiolog.