Srčani blok

Šta je srčani blok?

Potpuni srčani blok je stanje u kome se električni impuls iz atrijuma (koji podstiče kontrakciju srca) ne prenosi na ventrikulume. Kao rezultat toga nastupa potpuni srčani zastoj, prestanak rada srca i smrt ali može doći i do privremenog srčanog zastoja, uz gubitak svesti i manifestacije koje podsećaju na koplju. Sa druge strane, ventrikulumi mogu da uspostave sopstvenu žižu aktivnosti i da rade nezavisno od atrijuma. Drugi tip srčanog bloka poznat je pod imenom nepotpuni srčani blok, pri kome može da se dogodi da se svaki drugi ili treći udar ne prenosi od atrijuma na ventrikulume. Manifestacije ovog fenomena nisu tako dramatične kao manifestacije pri potpunom srčanom bloku.

Da li se srčani blok obično povezuje sa oboljenjem srca?

Da.

Kako se obično postavlja dijagnoza srčanog bloka?

Fizičkim pregledom koji je praćen proučavanjem elektrokardiografskog snimka, zapisa.

Da li srčani blok ugrožava život?

To zavisi od ozbiljnosti stanja. Takvom pacijentu stalno preti mogućnost da ventrikuli potpuno prestanu da rade ili da reaguju na način koji može da ugrozi život.

Šta da se uradi kada srčani blok postane stanje koje ugrožava život?

Hirurškim putem mogu da se postave trajni ili privremeni elektronski uređaji koji električnim putem stimulišu ventrikule srca da redovno i efikasno rade. Ti uređaji poznati su pod imenom pejsmejkeri.