Domovi zdravlja Novi Sad – Srednja škola Jovan Vukanović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Srednja škola Jovan Vukanović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Braće Ribnikara 40, Novi Sad
Telefon: 021/6339-749

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: