Šta je fizikalna terapija, a šta je rehabilitacija

Šta je fizikalna terapija?

To je grana medicine čiji je cilj puno uspostavljanje snage i funkcije obolelih i povređenih tkiva i organa i pomoć rekonvalescentima pri postizanju potpunog oporavka. Fizikalna terapija koristi svetlost, toplotu, elektricitet, vodu i druga razna mehanička sredstva koja mogu koristiti da se povrate aktivnosti povređenog dela tela.

Šta je rehabilitacija?

Rehabilitacija se koristi fizičkim sredstvima u sklopu pokušaja psihološkog prilagođavanja, socijalne adaptacije i radne prekvalifikacije osakaćenih ljudi. Rehabilitacija je usmerena ne samo na trajno osakaćene već i na privremeno povređene ili bolesne pacijente.