Steapsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steapsin, enzim koji nastaje u pankreasu, a funkdja mu je digestija, rastvaranje masti.

Preporuka strane: