Stemotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stemotomija, presecanje grudne kosti, kao operativan pristup organima u medijastinumu.

Preporuka strane: