Sternokleidomastoidni mišič – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sternokleidomastoidni mišič, veliki mišić sa obe strane vrata koji se pruža od oblasti iza uha do spoja grudne kosti i ključne kosti. Skračenje ovih mišića može dovesti do krivog vrata (tortikolis).

Preporuka strane: