Stetoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stetoskop, instrument koji upotrebljava lekar da bi pojačao zvuke koji se čuju u telu kao što su npr. srčani tonovi i disanje.

Preporuka strane: