Stimulant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stimulant, bilo koji lek koji dovodi do stimulacije.

Preporuka strane: