Stišavanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stišavanje, iščezavanje ili smirivanje simptoma.

Preporuka strane: