Stratum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stratum, sloj tkiva.

Preporuka strane: