Stridor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stridor, glasan oštar zvuk prilikom disanja prouzrokovan nesposobnošću larinksa da se opusti za vreme disanja (respiracije), luipnja.

Preporuka strane: