Struktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Struktura, ustrojstvo, sklop elemenata koji sačinjavaju neki organ ili deo tela.

Preporuka strane: