Subletalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subletalno, manje od fatalnog, smrtnog.

Preporuka strane: