Sukus enterikus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sukus enterikus, crevni sokovi koji sadrže enzime koji vare hranu.

Preporuka strane: