Sulfa lekovi (Sulfonamidi)

Šta su sulfa lekovi?

To je posebna vrsta sintetički proizvedenih hemijskih supstanci koje su efikasne u lečenju velikog broja bakterijskih i virusnih oboljenja. Često se sulfonamidi koriste u altemaciji ili zajedno sa antibioticima.

Koliko su efikasni sulfa lekovi u lečenju infekcija?

Oni predstavljaju snažno oružje u lečenju izvesnih infekcija, naročito onih koje zahvataju mokraćne puteve. U tim su slučajevima efikasniji od antibiotika.

Mogu li pacijenti steći imunitet ili otpornost na sulfa lekove?

I ovde pacijenti ne stiču otpornost na sulfa lekove već neke bakterije postaju otporne. Reakcije neželjene prirode su vrlo retke pri korišćenju modernih sulfa lekova.

Može li pacijent bez opasnosti sam uzimati sulfa lekove?

Ne. To su jaki lekovi koje treba uzimati samo po lekarskom uputu.

Da li je prilikom uzimanja sulfa lekova potrebno piti velike količine tečnosti?

Da, jer će to sprečiti kristalizaciju u bubrezima i mokraći. Ipak, nedavna poboljšanja u strukturi sulfa lekova smanjila su mogućnost nastanka novih komplikacija.

Mogu li sulfa lekovi nepovoljno uticati na organe koji proizvode krv?

To se sada vrlo retko dešava. Ali, ako se uzimaju duže vremena treba izvršiti uobičajeni pregled krvi. Takođe se proporučuje i pregled mokraće kako bi ee otkrilo prisustvo kristala i krvnih zrnaca.

Da li su antibiotici efikasniji od sulfa lekova u lečenju većine infekcija?

Da, izuzev kod nekih infekcija mokraćnih ili crevnih puteva.

Da li su antibtotici manje opasni od sulfa lekova?

Ne.