Sulfonamidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sulfonamidi, sulfa preparati.

Preporuka strane: